ارتباط با معاون دانشگاه و رئیس مرکز

اطلاعات تماس

تصویر تماس

برای ارتباط مستقیم با جناب آقای دکتر ناصری معاون دانشگاه و رئیس مرکز سما مشهد از فرم زیر استفاده نمائید.

فرم تماس

قسمتهای ضروری*
Captcha plugin 2+ for Joomla from Outsource Online