تاريخچه مركز آموزشي و فرهنگي سما مشهد

تاريخچه مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد

مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد در سال 1371 با راه اندازی دو مدرسه با 165 دانش آموز کار خود را آغاز کرد و پس از گذشت 21 سال اکنون دارای دو آموزشكده فنی و حرفه ای با بيش از 3200 دانشجو، 12 مدرسه غیرانتفاعی با بیش از 2500 دانش آموز از پیش دبستانی تا دبیرستان و 4 آموزشگاه زبانهای خارجی با 2250 زبان آموز می باشد. تعداد کارکنان رسمی و قراردادی شاغل در سما مشهد 107 نفر و تعداد اساتید هیات علمی 33 نفر می باشد.