اعضای ستاد هفته پژوهش مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد معرفی شدند

طی برگزاری جلسه ای با حضور دکتر ناصری :

اعضای ستاد هفته پژوهش مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی سما مشهد ، معاون دانشگاه و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مشهد به عنوان رئیس ستاد هفته پژوهش ، مرتضی علوی رئیس آموزشکده را به عنوان دبیر ستاد هفته پژوهش سما مشهد معرفی کرد.

همچنین در این جلسه که با حضور مدیران گروههای آموزشی آموزشکده ، کارشناسان آموزشی و پژوهشی و مدیران مدارس ، در محل آموزشکده سما برگزار شد ، مجید سالاری معاون آموزشی و پژوهشی آموزشکده ، مهدی محامی مدیر پژوهشی آموزشکده ، محمدرضا حسینی مدیر دبیرستان پسرانه دوره اول و دوم سما 1 ، آرزو پورغلام مدیر دبیرستان دوره دوم دخترانه سما 6 ، محمد سلطانی مدیر دبستان پسرانه سما 3 ، جواد دوست زاده مسئول روابط عمومی سما ، مرضیه هوشیار صادقیان مسئول باشگاه پژوهشگران جوان سما ، جواد توکلی پژوهشیار دبیرستان دوره اول سما 3 ، سیدمصطفی غفاریان رابط پژوهشی مجتمع سما 1 و منیره السادات عطایی رابط پژوهشی دبستان سما 3 ، به عنوان اعضای ستاد هفته پژوهش سما مشهد معرفی شدند.

این ستاد قرار است برنامه های لازم جهت اجرای مناسب هفته پژوهش در مدارس و آموزشکده سما را تدوین کند.